Poziv za sodelovanje MSP-jev v programu E!nno Vest

Program je bil oblikovan kot odziv na ugotovitev, kateri so izzivi s katerimi se na področju zasebnega investiranja srečujejo MSP-ji in investitorji. Inovativna mala in srednje velika podjetja se srečujejo z dvema glavnima izzivoma, ki sta:

·         dostop do kapitala in

·         možnosti izvajanja poslov pomembnejšega preoblikovanja podjetij za poslovanje z večjimi korporacijami.

Po drugi strani pa se potencialni investitorji srečujejo z nezadostno kvaliteto povpraševanja po virih financiranja (slaba investicijska pripravljenost MSP-jev).

Program ima tri osnovne cilje:

1.    izobraževati MSP-je, kako naj izboljšajo svojo stopnjo investicijske pripravljenosti,

2.    spodbujati povezovanje investicijsko pripravljenih MSP-jev in mednarodno aktivnih investitorjev,

3.    povečati privatna vlaganja v EUREKA MSP-je (EUREKA MSP je malo in srednje podjetje, ki je v zadnjih petih letih uspešno zaključilo izvajanje EUREKA ali Eurostars projekta).

S plačilom prispevka v program je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo omogočilo vključitev tudi drugih, ne le EUREKA MSP-jev v celoten proces. Sodelovanje je za podjetja brezplačno. V primeru udeležbe na akademijah pa stroške morebitnih potovanj podjetja krijejo sama.

Vsa zainteresirana podjetja so vabljena, da si vsebino programa in predviden proces ogledajo na spletni strani programa: http://eurekainnovest.eu.

Dodatne informacije: Za vse informacije se lahko obrnete tudi na nacionalno koordinatorko za EUREKA program in E!nnoVest program Urško Zupin, e-naslov: urska.zupin@gov.si, Tel: (01) 400 33 36.

Comments are closed.