Pomurski tehnološki park

Pomurski tehnološki park

Pomurje tehnološki park (PTP) je skupnost več kot 140 podjetij, več kot 50 partnerskih fakultet, inštitutov, šol in drugih raziskovalnih enot, z močnimi mednarodnimi povezavami in bogatimi izkušnjami v okviru programov EU. Institucija ima glede na nacionalno podporno okolje za podjetništvo status  »objekta za inovativno okolje« in je registrirana pri Ministrstvu za gospodarstvo; hkrati ima institucija svoj RD oddelek registriran pri Agenciji za nacionalni razvoj (ARRS).

The Values we live by...

Tehnološki park namenja posebno pozornost spodbujanju prenosa znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvu, kar se kaže v ustvarjanju novih delovnih mest in ustvarjanju višje dodane vrednosti. Na ta način prispeva k večji konkurenčnosti inovativnega podjetništva v regiji, spodbuja nastajanje novih podjetij in razvoj obstoječih inovativnih podjetij, ki temeljijo na znanju in imajo potencial za rast.

Poleg verodostojnosti in ugleda, ki ga uživa v skupnosti nudi Tehnološki park še:

Services

Institucija in njeni partnerji, ki prihajajo iz več kot 20 držav, si je v 12 letih nabrala številne izkušnje in reference na področju kovinske industrije, polimerov, mehatronike, informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, hrane in kreativnih industrij.