Forschung Burgenland

Forschung Burgenland

Forschung Burgenland GmbH ((Burgenland raziskave) je v 100% lasti Univerze za uporabne znanosti na Gradiščanskem. Forschung Burgenland je namenjen izključno za R & R projektov, ki se razvijajo v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz učnega okolja matične družbe. Ravno zato je naloga Forschung Burgenlanda, da zagotovi spodbude za inovacije v javni upravi, gospodarstvu in družbi.

Obseg raziskovalnih dejavnosti sega od velikih mednarodnih projektov do lociranih naročil raziskave. Forschung Burgenland raziskuje teme, ki pokrivajo različna področja gospodarstva, informacijske tehnologije in upravljanja, upravljanja energije in okolja, družbenih ved in zdravja. Projektni portfelj vključuje inovativne rešitve za gradbene tehnologije, upravljanje objektov in energetske tehnologije, kot tudi dejavnosti povezane z raziskavami inovativnih trgov, preiskavo senzorskega sistema in hrambo elektronskih komunikacij, medijev in upravljanja znanja, analizo povpraševanja, upravljanje kakovosti ter ocenjevanje in spremljanje. Raziskovalni objekti se nahajajo na kampusu univerze v Eisenstadtu in Pinkafeldu; obe lokaciji imata pomembno infrastrukturo, ki omogoča in podpira različne raziskovalne sklope. Forschung Burgenland trenutno zaposluje 28 ljudi in sicer kot raziskovalno osebje z pristojnostmi v projektu in v upravljanju procesov, pri čemer so zaposleni strokovnjaki za različne metodologije in na različnih strokovnih področjih.

Ena od ključnih nalog Forshung Burgenlanda je ugotoviti mednarodne trende in delovati kot regionalni pulzni generator za podjetja in za potrebe akademskega izobraževanja. Predpogoj za uspešno vzpostavitev raziskovalne institucije je povezovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami, poslovnimi in industrijskimi partnerji.