Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Faculty of Business and Economics Maribor

Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor (EPF) je članica Univerze v Mariboru. EPF je priznana na državni in v širši Evropski regiji kot odlična raziskovalno usmerjena in globalno povezana šola ekonomije in poslovnih ved. S povezovanjem raziskav in izobraževanja na področju poslovanja in ekonomije prispeva k celovitemu razvoju posameznika in sodeluje pri razvoju gospodarstva  in skupnosti v nacionalnem in širšem evropskem okolju.

Naše poslanstvo pri projektu je

  • razvoj, priprava in izvajanje sistema ter orodja za merjenje učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih v MSP, ki bo temeljila na motivacijskih dejavnikih in zadovoljstvu zaposlenih;
  • izboljšati učinkovitost MSP preko povezave med sistemom za upravljanje uspešnosti in sistemom prejemkov v podjetjih.

V okviru SMART PRODUCTION bo EPF Maribor razvil, pripravil in izvajal sistem za merjenje uspešnosti malih in srednjih podjetij, razvil orodje za merjenje in identifikacijo MSP, s ciljem, da izboljša sistem za merjenje uspešnosti in učinkovitosti. EPF bo prav tako vključena tudi v dejavnosti identifikacije in prenosa dobrih praks, na podlagi katerih bo pripravila priročnik najboljših praks. Z vzpostavitvijo sistema za merjenje učinkovitosti in uspešnosti na EPF, bodo MSP prispevala k povečanju učinkovitosti in motivacije zaposlenih v MSP.