Vitka proizvodnja

icon12

Proizvodni procesi so predmet stalnih skrajšanih poslovnih ciklov, medtem, ko se obseg različnih izpopolnjenih izdelkov povečuje. Zahteve in spremembe so nenadne in reakcijski časi so skozi tendenco zniževanja fiksnih stroškov težko dosegljivi. Zato hitro in enostavno preoblikovanje proizvodne linije skupaj z minimalno začetno investicijo potrebuje celovit, inovativen in hibridni pristop k realizaciji projekta.

Vitka proizvodnja je načelo ali celo filozofija, ki je ni mogoče kupiti in uporabiti, ampak jo je potrebno vzpostaviti na vseh ravneh v podjetju, vključno z lastništvom, vodenjem, razvojem in na operativnem področju. Vendar pa podjetja ne smejo pretiravati, saj bi s tem ogrozila količinsko, časovno in kakovostno ustreznost ponujenih izdelkov. Sedanja kriza je pokazala, da orodja, kot so le-in-time (JIT) za proizvodnjo, celovito obvladovanje kakovosti (TQM), upravljanje oskrbovalne verige (SCM), stalne izboljšave in KAIZEN niso tako pomembne in koristne, če niso vključene v proizvodne procese in če ne odpravljajo predhodno določene ravni egocentrične miselnosti. Tak pristop je predpogoj, ki stimulira humano, inovativno, homogeno in kar je najpomembneje uspešno proizvodnjo.

Ključna načela proizvodnega minimalizma so:

  • trajnost, kar pomeni enostavni stroji za zagon in vzdrževanje premoženja skupaj s pametno danimi navodili;
  • fleksibilno ravnanje z delovnimi postajami in celicami;
  • tekoč pretok materiala in informacij;
  • organizirana struktura delovnih postaj;
  • kakovost, v zvezi s proizvodi, sredstvi in informacijami;
  • preproste zasnove delovnih postaj;
  • vidnost in vizualizacija gradiva in informacij.

Pridružite se nam

Vaša priložnost, da se nam pridružite

Kontaktirajte nas, da se prepričate o širokem razponu in kakovosti naših storitev.