Razvoj izdelkov

icon14

Razvoj izdelkov je danes mogoče opraviti s pomočjo metodologije Living Lab, raziskovalnim konceptom, ki se osredotoča na uporabnike, zato ga je potrebno vključiti v procese raziskav in inovacij. Raziskovalci, razvijalci in uporabniki soustvarjajo inovativne izdelke, storitve ali rešitve, ki temeljijo na potrebah uporabnikov in so neposredno testirani s strani uporabnikov.

Prvi korak pristopa je ustvarjanje idej, drugi je razviti prototip in končno je testiranje. Za tako inovativen proces je vsak udeleženec pomemben, saj udeleženci zbirajo in razvijajo nove ideje. Tak pristop omogoča udeležencem, da prepoznajo možnosti uporabe in način delovanja izdelka na trgu, poskusijo z različnimi scenariji v realnem času in ocenijo koncepte v skladu z različnimi merili. Prav tako ponuja zgodnje gospodarske učinke novih tehnoloških rešitev.

Glavne dejavnosti pristopa Living Lab so:

  • razvoj določenega koncepta in razvoj prototipa;
  • razvoj izdelka, poskusna proizvodnja in testiranje na trgu;
  • trženje tržno pripravljenih produktov;
  • dostop do trga in zagotavljanje vseh potrebnih materialov in aktivnosti za uspešen vstop na trg;
  • pomoč pri potrditvi s pridobitvijo dovoljenj in ključnih potrdil;
  • intelektualna lastnina, glede določenega izdelka ali postopka, in njeno varovanje.

Dandanes so trgi zelo zapleteni, nestabilni in nasičeni in zato od podjetij z visoko stopnjo dodane vrednosti zahtevajo dve glavni stvari. Prva je intelektualna lastnina, ki daje odločilno konkurenčno prednost na trgu. V sodobni družbi, je podjetjem, ki temeljijo na znanju in imajo visoko dodano vrednost usojeno, da uspevajo. Druga stvar pa je podjetnikova modrost, ki jo je mogoče tržiti.

Inovacijski centri prav tako ponujajo specializirane storitve, kot so tržne analize, pregled poslovnih modelov, bonitetne ocene, tržne raziskave, pripravo poslovnih načrtov, pripravo poslovnih modelov, pripravo finančnih izračunov skupaj z oceno izvedljivosti projekta in prevajanje.

Pridružite se nam

Vaša priložnost, da se nam pridružite

Kontaktirajte nas, da se prepričate o širokem razponu in kakovosti naših storitev.