PJM

„Performance Journey Mapping“

Orodje za merjenje uspešnosti in učinkovitosti storitev

„Performance Journey Mapping“ je digitalno orodje za vizualizacijo storitvenih procesov, ki je osnova za optimizacijo procesov. V okviru projekta SMART PRODUCTION - " Smart production and service solutions“ je bilo to digitalno orodje razvito s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Aplikacijo lahko prenesete tukaj v nemškem in v slovenskem jeziku.

Kaj je Performance Journey Mapping?

Performance Journey Mapping (PJM) je del PJM okvira, ki se lahko uporablja za razvoj sistemov za merjenje uspešnosti (PMS). PJM služi za vizualizacijo novega PMS. Ta tvori proces storitev s svojimi posameznimi dejavnostmi in za vsako dejavnost navaja ustrezne kazalnike ter zainteresirane nosilce odločitev.

Kako uporabljati Performance Journey Mapping orodje?

a) Nalaganje storitvenega procesa: Izbrani storitveni proces je preslikan v obliki storitvenega načrta in ustvarjen kot format BPMN. V ta namen so posamezne dejavnosti navedene kot del storitvenega procesa. Preslikan postopek storitve se lahko nato naloži v PJM.

b)  Opredelitev kazalnikov, ki predstavljajo dejansko in zahtevano stanje: V PJM lahko vnesete ključne podatke za posamezne dejavnosti. Za to lahko določite naslednje:

  • kateri dimenziji Balanced Score Card (BSC) mora biti dodeljen določen kazalnik,
  • kateri deležnik je odgovoren za doseganje kazalnikov,
  • kakšna je vrednost kazalnika v trenutnem „aktualnem“ stanju, in
  • kakšno vrednost naj ima kazalnik v  zahtevanem „naj-bi“ stanju?

V osnovi lahko podjetja orodje PJM sama uporabljajo s pomočjo priročnika, ki ga lahko prenesete tukaj. Za celovito analizo storitvenih procesov v podjetju ali posvetovanje o optimizirani uporabi se lahko zainteresirana podjetja povežejo s FH Campus 02 – program za IT & Poslovno informatiko.

Prednosti orodja Performance Journey Mapping?

Zgoraj opisani postopek služi za uvedbo oziroma optimizacijo merjenja uspešnosti v podjetju. PJM v pregledni matrici odraža vse obstoječe dejavnosti storitvenega procesa z ustreznimi ključnimi kazalniki. To zagotavlja pregled trenutnega in želenega stanja ključnih kazalnikov posameznih storitvenih dejavnosti. Priporočljivo je, da se postopek redno ponavlja, tako da se s tem zagotovi nadaljnji razvoj sistema za merjenje učinkovitosti.

Dodatne informacije:

Kontaktna oseba:

FH CAMPUS 02 - Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Studienrichtung IT & Wirtschaftsinformatik

Stefanie Hatzl, PhD

Körbergasse 126

8010 Graz

Tel: +43 316 6002 761

stefanie.hatzl@campus02.at