Fachhochschule Kärnten

FH Kärnten

Študija "Industrijski inženiring in upravljanje za industrijsko tehnologijo" se  v raziskovalnih projektih ukvarja z nalogami na področju, kjer se srečujejo tehnologija, poslovanje in organizacija, in je posebni poudarek na tehnološko usmerjena podjetja ter start up podjetja .

Raziskovalne aktivnosti so razdeljene v upravljalne teme inovacij, podjetništva in pametne proizvodnje. Raziskava na področju inovacijskega managementa obravnava na eni strani razvoj sistemov, struktur, procesov in metod, z namenom, da se poveča inovacijska zmogljivost MSP. Nadaljnje obravnava tudi trend študije, študije izvedljivosti in razvoj poslovnega modela, ki so na voljo v okviru konkretnih inovacijskih projektov. Področje podjetništva se osredotoča na analizo in oblikovanje pogojev, kot so svetovanje, infrastruktura in modeli financiranja za ustanavljanje start up podjetij v visoko tehnološkem segmentu. Na področju raziskav pametne proizvodnje se ukvarjamo z vprašanji glede tehnoloških trendov, tehnoloških strategij in tehnoloških načrtov, predvsem za posebne potrebe v industriji.

Poleg tega smo zavezani k povezovanju z inovacijskimi projekti in k razvoju tehnologij za hitro izdelavo prototipov v povezavi z temo Industrija 4.0 .