CAMPUS 02

CAMPUS 02

CAMPUS 02 je univerza uporabnih znanosti z močnim odnosom do regionalnega gospodarstva. Pristojnosti CAMPUSA 02 se koncentrirajo na veljavne teme kot so upravljanje inovacij, storitve inženiringa in pametnih storitev, atomizacije tehnologij, računovodstva, kontrolinga in trženja. Omenjene teme so vodene skozi več raziskovalnih dejavnosti, pri čemer se pridobljene izkušnje prenesejo in uporabljajo v gospodarstvu.

Pametna proizvodnja in inženiring sta povezana z upravljanjem s podatki, prilagodljivostjo procesov in podporo storitev. Ravno zaradi našega znanja na področju upravljanja podatkov in razvoja storitev na oddelku za informacijske tehnologije je mogoče zagotoviti te kompetence. Poleg tega naši strokovnjaki na področju avtomatizacije zelo pozorno spremljajo razvoj proizvodnih tehnologij in vedo, kako uporabljati fleksibilne proizvodne tehnologije. Vse to znanje se lahko uporabi za ciljne naloge aplikativnega projekta .

Glavna dejavnost univerz kot je univerza uporabnih znanosti je izobraževanje. Z izobraževanjem posameznih zaposlenih se pridobi tudi visoka usposobljenost za prenos znanja na preostale zaposlene in podjetja.