Merjenje učinkovitosti

icon15

Pristop z nizkimi stroški najema je lahko donosen kar pa ne velja za pristop z visokimi stroški najema. Vsaka odločitev o najemu mora imeti zadostno velik vpliv, da upraviči stroške, še posebej, če je uspeh podjetja odvisen predvsem od učinkovitosti svojih zaposlenih. Preden bomo lahko obravnavali in merili učinkovitost zaposlenih moramo analizirati dejavnike, ki določajo raven uspešnosti dela. Najpomembnejši dejavniki so sodelovanje v procesih odločanja in vodenja, prevzemanje odgovornosti ter priložnosti, da se pokaže znanje zaposlenih, sproščeno delovno okolje, bonusi, višje plače, priložnosti za učenje, usposabljanja in omogočanje progresivne kariere, motivacija in tako naprej. Zaposleni morajo biti vključeni v notranje podjetništvo in ponotranjiti vizijo, medtem, ko morajo podjetja določiti realne in merljive cilje, nadzorovati svoje zaposlene in spremljati obnašanje zaposlenih ter njihove kompetence, kar pomaga pri soustvarjanju ponujenih izdelkov in storitev. Podjetja morajo prav tako z zaposlenimi izvajati različne ankete.

Učinkovitost zaposlenih je posledica njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, izobraževanja, delovnih izkušenj, prilagajanja, starosti, motivacije, znanja in značilnosti podjetja. To je ena izmed najpomembnejših osnovnih meritev z vidika upravljanja in rezultati teh meritev so odlična povratna informacija glede delovne sile v podjetju.

Kazalniki učinkovitosti človeških virov so:

1. SPLOŠNO

 1. prihodki
 2. stroški (delež v celotnih stroških)
 3. dobiček
 4. stopnja lojalnosti zaposlenih
 5. stopnja vključenosti zaposlenih (zanimanje za sodelovanje pri dejavnostih podjetja, kot so letne večerje, dobrodelne prireditve,..)
 6. fluktuacija zaposlenih
 7. razmerje stroškov dela
 8. dosežen načrt delovne sile
 9. dosežena ključna pozicija po načrtu
 10. dodana vrednost na zaposlenega
 11. odzivnost in usklajenost
 12. število udeležencev v učnih in razvojnih dejavnostih, učni rezultati in vpliv na oceno učinkovitosti
 13. število udeležencev v programu talentov in doseženi rezultati
 14. stopnja bolniške odsotnosti zaposlenih, stopnja in razmerje stroškov prisotnosti/odsotnosti zaposlenih in vpliv na poslovne rezultate
 15. denarna vrednost inovacij s strani zaposlenih
 16. vpliv na poslovno uspešnost (strateški prispevek)
 17. odnosi med spremembami na ravni zaposlenega  in ravni zadovoljstva strank
 18. razmerja med ravnmi zmogljivosti zaposlenih, produktivnost zaposlenih in poslovni rezultati
 19. delež zaposlenih v osnovnih spretnostih, kritičnih do poslovnega uspeha

2. SPECIFIČNA PROIZVODNJA

 1. doseganje zahtevane kvote
 2. hitrost proizvodnje
 3. sposobnost za reševanje ozkih grl
 4. število posegov na proizvodnih linijah
 5. obseg/količine
 6. prodajne številke
 7. ukvarjanje z okvaro opreme, neuspehom procesa v prostem teku, manjše postaje, z zmanjšano hitrostjo, napake v procesu, zmanjšanje pridelka,..
 8. razlike med načrtovanim časom strojne proizvodnje in dejanskim časom delovanja (izgube v času nedelovanja), ciljne proizvodnje in dejanske proizvodnje (izguba hitrosti) in dober izhod (izgube pri napakah)
 9. skupni čas, načrtovani proizvodni čas, čas nalaganja, čas obratovanja, (dejanski) tekoči čas, pridobljeni čas, učinkovit čas, učinkovitost virov
 10. stopnja pripravljalnega dela, načrtovani časi navzdol, nerazpoložljivost, prilagoditev izgub, set up, pomanjkanje materiala, odsotnost delovne sile, izguba učinkovitosti in izgube pri napakah.

3. SPECIFIČNE STORITVE

 1. pozitivne povratne informacije (bencmarking)
 2. zadovoljstvo kupcev
 3. zvestoba strank
 4. število narejenih danih nalog
 5. uspeh komunikacije in hitro reševanje problemov
 6. pritožbe strank in hitro reševanje le teh
 7. dojemanje strank o kakovosti storitev in strokovnega znanja zaposlenih

Ključnega pomena je, da se zagotovi, da je okvir merjenja relevanten in da je primeren za posamezno organizacijo in njen kontekst, njeno osebje, naravo poslovanja, delovnemu okolju, strategiji, delu, trgu in tako naprej. Vsaka organizacija mora prav tako določiti razpoložljiva finančna sredstva in sprejeti raven prizadevanj za zbiranje podatkov, analiziranje, poročanje in izvajanje. Nesmiselno je, da bi poskušali zajeti vse navedene meritve, zato je priporočljivo, da se osredotočimo le na nekaj od njih. To je najbolj pomemben korak pri izvajanju učinkovite politike človeških virov.

 

PAMETNA PROIZVODNJA – MANAGEMENTSKI VIDIK IN VIDIK ZAPOSLENIH

Na tej POVEZAVI najdete priročnik o pametni proizvodnji z vidika managementa in zaposlenih.

Pridružite se nam

Vaša priložnost, da se nam pridružite

Kontaktirajte nas, da se prepričate o širokem razponu in kakovosti naših storitev.