Pričetek delavnic prehoda iz sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

Delavnice so zasnovane tako, da je najprej predstavitev vsebinskega dela novih zahtev standarda in možne implementacije v praksi, nato sledi obravnava praktičnih primerov. Na koncu vsake delavnice se opredeli potrebne naloge do naslednje delavnice. Med vsako delavnico sledi en dan strokovne podpore za pomoč pri izvedbi opredeljenih nalog. Udeleženci na vsaki delavnici na kratko poročajo o izvedenih aktivnostih - izmenjava dobre prakse.

 

  1. DELAVNICA

KDAJ?  31. marca 2017

KJE?  Pomurski tehnološki park Murska Sobota

Predvidene so 3 delavnice in 3 dni strokovne podpore v vsaki organizaciji.

Več podrobnih informacij glede samega programa izvedbe delavnic najdete v spodnji priponki.

Program_Prehod ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

 

 

Comments are closed.