Podpis pogodbe o sofinanciranju ESRR za SMART PRODUCTION

Dne 28. julija 2016, je bila pogodba o sofinanciranju za SMART PRODUCTION za sofinanciranje s sredstvi EVropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), podpisana v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Avstrija za programsko obdobje 2014-2020.

Marko Močnik kot predstavnik vodilnega partnerja in Dimitrij Pur kot namestnik vodje organa upravljanja sta podpisala pogodbo za sofinanciranje aktivnosti v čezmejni regiji Slovenija - Avstrija. Več informacij o projektu lahko najdete na tej povezavi O PROJEKTU.

 

Veselimo se uspešnega sodelovanja s partnerji  EPF, SIQ, FH Campus 02, WING, FH Burgenland and evolaris!

Photo gallery

 

Comments are closed.