AKTUALNO – Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ETSI) v letu 2017.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnost pri vstopu na nove tuje trge.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 30 podjetij, do 20 v Vzhodni Sloveniji in do 10 v Zahodni Sloveniji, pri pridobitvi certifikatov po mednarodnih standardih.

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 300.000,00 EUR.

Stopnja sofinanciranja znaša do 60% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000,00 EUR na posamezno operacijo.

Rok za oddajo vlog je 17.05.2017!

Več o samem razpisu si lahko preberete na sledečem linku: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017

 

Comments are closed.