Dobrodošli na mednarodnem Smart Production vozlišču

Skupen izziv projekta in projektnega partnerstva je namenjen povečanju teritorialne konkurenčnosti predelovalne industrije, ki je glavni generator raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, inovativnosti, rasti in zaposlovanja.

ISO 9001:2015

Z uvedbo novega standarda ISO 9001: 2015 do izboljšane učinkovitosti.

Vitka proizvodnja

Narediti več z manj z uporabo »vitkega razmišljanja«.

Prenos tehnologije

Prenos spretnosti, znanja, tehnologije in proizvodnje za ustvarjanje novih proizvodov, procesov, aplikacij, materialov ali storitev.

Razvoj izdelkov

Novi izdelki v obliki novih inovacij, ali popolnoma novih izdelkov, so bistveni in sestavni del poslovnega uspeha.

Merjenje učinkovitosti

Privabljanje in ohranjanje dobrega in usposobljenega kadra je ključnega pomena za poslovni uspeh.

Start:up center

Od ideje do zgodbe o uspehu.

Članstvo & prednosti

Najnovejši tehnološki trendi in storitve ne puščajo nobenih panog nedotaknjenih. Tehnološko usmerjenim malim in srednjim podjetjem so na voljo nove rešitve in aplikacije povezane z digitalizacijo proizvodnih procesov, kar bo omogočilo MSP, da bodo vedno v koraku z najnovejšim razvojem. 
Področja sistemov ISO kakovosti, sistemov motiviranja zaposlenih, digitalnih tehnoloških trendov in prenos tehnologije, vitke proizvodnje in internacionalizacije, so potrebna za hitrejše inovacije in za zagotavljanje konkurenčne prednosti in vrednosti.
MSP bodo imela dostop do novo razvitih interaktivnih orodij, na podlagi katerih bodo lahko vzpostavila merila in sistem nadzora storitve kakovosti ter tako ocenila vrednosti svojih podpornih storitev in nadgradila svojo učinkovitost ter na ta način izvedela kje so še rezerve v smislu produktivnosti, učinkovitosti in konkurenčnosti.
Samo podjetja, ki so fleksibilna in se s strokovnim znanjem soočajo s spreminjajočimi poslovnimi izzivi, lahko uspešno zadovoljijo potrebe svojih dolgoročnih poslovnih partnerjev. Dodatno usposabljanje, znanje in hitra obdelava informacij je izredno pomembna, zato je glavni cilj Akademije vitke proizvodnje uvedba pametne proizvodnje v podjetje in učinkovito upravljanje s podatki v proizvodnem procesu.

Naše delo je posvečeno blaginji naših članov!

Teme "pametnih tovarn":

 • Pametna oskrbna omrežja
 • Proizvodni sistemi naslednje generacije
 • Shranjevanje/procesiranje v oblaku
 • Analiza podatkov
 • Kibernetska varnost
 • Inteligentni senzorji/akterji
 • Kibernetski fizikalni sistemi
 • Pametno vzdrževanje
 • Mobilna delovna sila
 • Samostojno vozeča vozila
 • Pametni izdelki
 • Aditivna proizvodnja
 • Robotika
 • Napredni materiali
 • Odzivna proizvodnja

Zmogljivo in učinkovito sodelovanje za prihodnost!

Najnovejše pametne rešitve

Evocall smart solution

Evocall smart solution

Partnerji projekta

Vodilni partner

Projektni partnerji